Aktualizacja: 11 stycznia 2022 140 dzień nauki 156 dni do wakacji dodaj do ulubionych ustaw stronę jako startową
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

przydatne linki

statystyka
licznik odwiedzin:
osoby on-line:
wpisów w księdze:
ilość fotografii:
fotografie archiwalne:

Testy on-line na Kartę Rowerową
Wybierz jedną odpowiedź we wszystkich pytaniach a następnie w celu weryfikacji swoich odpowiedzi kliknij na przycisk "Sprawdź" znajdujący się na końcu testu.

Test nr 8

1. Przejeżdżanie rowerem po przejściu dla pieszych jest:
a) zalecane, gdy włączona jest sygnalizacja świetlna,
b) dozwolone, pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa pieszym,
c) zabronione.

2. Rowerzyście podczas jazdy zabrania się:
a) wyprzedzania samochodów,
b) jazdy szybciej niż 40 km/godz,
c) jazdy obok innego rowerzysty.

3. Kartę rowerową wydaje:
a) policjant ruchu drogowego,
b) dyrektor szkoły,
c) wydział komunikacji na wniosek dyrektora szkoły.

4. Przejeżdżanie obok innego uczestnika ruchu, który porusza się w kierunku przeciwnym niż my to:
a) omijanie,
b) wymijanie,
c) wyprzedzanie.

5. Co oznacza na sygnalizatorze świetlnym pulsujący sygnał koloru żółtego?
a) sygnalizacja świetlna jest nieczynna,
b) zaraz nastąpi zmina światła na zielone,
c) zaraz nastąpi zmina światła na czerwone.

6. Zawracanie jest zabronione:
a) na każdym skrzyżowaniu,
b) na drodze poza obszarem zabudowanym,
c) na mostach.

7. Rower nie musi byś wyposażony w:
a) dzwonek lub inny sygnał dźwiękowy,
b) dwa niezależnie działające hamulce,
c) światło odblaskowe czerwone z tyłu roweru.

8. Znak ten zabrania rowerzyście:
b-9

a) jazdy rowerem tylko po jezdni.
b) jazdy rowerem tylko po poboczu.
c) jazdy rowerem i po jezdni, i po poboczu.

9. Ten znak:
a-3 t-4

a) ostrzegają o 4 niebezpiecznych zakrętach.
b) ostrzegają, że pierwszy zakręt jest w prawo, a drugi w lewo.
c) ostrzegają w sumie o sześciu zakrętach.

10. Który znak nakazuje ustąpić pierwszeństwa przejazdu?
A. b-20      B. d-1      C. d-5

A
B
C

11. Na tym skrzyżowaniu pierwszy przejedzie pojazd:
pierszeństwo 1

a) A,
b) B,
c) C.

12. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta przejeżdża:
pierszeństwo 2

a) pierwszy,
b) drugi,
c) wjeżdża na skrzyżowanie pierwszy, ale zjeżdża drugi.

13. Jaka jest kolejność przejazdu przez to skrzyżowanie?
pierszeństwo 3

a) B, C, A.
b) A, C, B.
c) A i B równocześnie, C.

14. Jeżeli nieprzytomny ranny oddycha i ma wyczuwalne tętno, lecz zaczyna wymiotować:
a) należy położyć go na plecach i odchylić głowę do tyłu,
b) trzeba przygiąć jego głowę do klatki piersiowej,
c) należy ułożyć go w pozycji bezpiecznej.

15. Pierwszą czynnością, poprzedzającą udzielanie pomocy ofiarom wypadku, powinno być:
a) zadbanie o bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku.
b) wezwanie policji,.
c) wezwanie pogotowia ratunkowego.

do góry
Contents copyright © 2004 by SP Rzeplino. Wszelkie prawa zastrzeżone! Created by Arkadiusz Kowalski