Aktualizacja: 11 stycznia 2022 140 dzień nauki 156 dni do wakacji dodaj do ulubionych ustaw stronę jako startową
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

przydatne linki

statystyka
licznik odwiedzin:
osoby on-line:
wpisów w księdze:
ilość fotografii:
fotografie archiwalne:

Testy on-line na Kartę Rowerową
Wybierz jedną odpowiedź we wszystkich pytaniach a następnie w celu weryfikacji swoich odpowiedzi kliknij na przycisk "Sprawdź" znajdujący się na końcu testu.

Test nr 7

1. Rowerzysta przejeżdżając przez chodnik ma obowiązek:
a) zawsze używać sygnału dźwiękowego.
b) zsiąść z roweru i go przeprowadzić.
c) jechać powoli i ustępować pierwszeństwa pieszym.

2. Rowerzyście zabrania się:
a) jazdy bez trzymania jednej ręki na kierownicy.
b) rozdzielania kolumn pieszych.
c) jazdy wzdłuż po chodniku w każdych warunkach.

3. Kierujący ruchem policjant zwrócony przodem lub tyłem do nadjeżdżającego rowerzysty oznacza:
a) zakaz wjazdu na skrzyżowanie.
b) zezwolenie na wjazd na skrzyżowanie.
c) uwaga, za chwilę nastąpi zmiana sygnału.

4. Kierujący rowerem jest zobowiązany
a) korzystać z jezdni tylko pod nadzorem osób dorosłych.
b) przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
c) korzystać tylko ze ścieżek dla rowerów.

5. Włączanie się do ruchu następuje
a) przy wjeżdżaniu na drogę polną z drogi asfaltowej.
b) przy wjeżdżaniu na boisko szkolne z drogi asfaltowej.
c) przy wjeżdżaniu z podwórka szkolnego na drogę asfaltową.

6. Pieszy idący po drodze dla rowerów
a) jest zobowiązany ustępować pierwszeństwa rowerzystom,
b) ma pierwszeństwo przed rowerzystami,
c) musi poruszać się lewą stroną.

7. Rower musi być wyposażony w:
a) dwa niezależnie działające hamulce,
b)przynajmniej jeden sprawny hamulec ,
c) hamulec tzw. ręczny.

8. Znak ten oznacza:
d-2

a) koniec strefy ograniczonego postoju.
b) drogę z pierwszeństwem przejazdu.
c) koniec drogi z pierwszeństwem przejazdu.

9. Przedstawiony znak informuje kierującego pojazdem, że:
d-4b

a) po wykonaniu manewru skrętu w prawo zawracanie jest zabronione.
b) po wykonaniu skrętu w prawo kierujący napotka drogę bez przejazdu.
c) po wykonaniu manewru skrętu w prawo zabronione jest cofanie.

10. Który za znaków zabrania wjazdu rowerzystom?
A. a-24      B. c-13      C. d-9

A
B
C

11. Na tym skrzyżowaniu pierwszy przejedzie pojazd:
pierszeństwo 1

a) A,
b) B,
c) C.

12. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta przejeżdża:
pierszeństwo 1

a) pierwszy,
b) drugi,
c) trzeci.

13. Jaka jest kolejność przejazdu przez to skrzyżowanie?
pierszeństwo 1

a) A, B, C,
b) B, A, C,
c) B, C, A.

14. Omdlenie mija najszybciej, gdy poszkodowany:
a) leży na plecach z uniesionymi rękami i nogami,
b) leży na boku,
c) znajduje się w pozycji półsiedzącej.

15. Najbezpieczniejsza pozycja dla nieprzytomnego to:
a)pozycja boczna ustalona ,
b) posadzenie poszkodowanego na krześle,
c) położenie poszkodowanego na plecach.

do góry
Contents copyright © 2004 by SP Rzeplino. Wszelkie prawa zastrzeżone! Created by Arkadiusz Kowalski