Aktualizacja: 11 stycznia 2022 140 dzień nauki 156 dni do wakacji dodaj do ulubionych ustaw stronę jako startową
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

przydatne linki

statystyka
licznik odwiedzin:
osoby on-line:
wpisów w księdze:
ilość fotografii:
fotografie archiwalne:

Testy on-line na Kartę Rowerową
Wybierz jedną odpowiedź we wszystkich pytaniach a następnie w celu weryfikacji swoich odpowiedzi kliknij na przycisk "Sprawdź" znajdujący się na końcu testu.

Test nr 5

1. Zbliżając się do przejazdu kolejowego bez zapór, rowerzysta powinien:
a) obserwować teren po obu stronach drogi,
b) podjechać ostrożnie do przejazdu i zatrzymać się,
c) nie zwracać uwagi na tory.

2. Które z podanych par pojazdów są jednośladowe?:
a) samochód, motor,
b) rower, motorower,
c) deskorolka, rolki.

3. Aby przejść przez jezdnię, pieszy powinien:
a) upewnić się, czy z lewej strony nie nadjeżdża żaden pojazd,
b) najpierw spojrzeć w lewo, potem w prawo, następnie jeszcze raz w lewo i jeśli nie nadjeżdża żaden pojazd może przejść przez jezdnię,
c) zdecydowanym krokiem wejść na jezdnię.

4. Włączając się do ruchu, kierujący pojazdem powinien:
a) zachować ostrożność,
b) ustąpić pierwszeństwa pojazdowi już będącemu w ruchu,
c) ustąpić pierwszeństwa pieszym tylko wówczas, gdy skręca w lewo,

5. Dojeżdżając do przystanku tramwajowego bez wysepki, na którym stoi tramwaj kierujący pojazdem powinien zatrzymać pojazd:
a) tuż przed przejściem dla pieszych przy przystanku,
b) w takim miejscu, aby zapewnić pieszym dojście do tramwaju,
c) na wysokości znaku oznaczającego przystanek.

6. Wyprzedzany rowerzysta:
a) może przyspieszyć,
b) zawsze musi zatrzymać się aby ułatwić wyprzedzanie,
c) ma obowiązek zjechać najbardziej na prawo i w razie potrzeby - zatrzymać się dla ułatwienia wyprzedzania.

7. Przejeżdżanie lub przechodzenie obok nie poruszającego się uczestnika ruchu to:
a) omijanie,
b) wymijanie,
c) wyprzedzanie.

8. Znak ten oznacza zakaz ruchu:
b-1

a) wszelkich pojazdów w obu kierunkach,
b) tylko pojazdów silnikowych,
c) wszystkich uczestników ruchu drogowego.

9. Ten znak poziomy:
p-12

a) zezwala rowerzyście na kontynuowanie jazdy bez zatrzymania,
b) wskazuje miejsce bezwzględnego zatrzymania roweru,
c) zezwala rowerzyście na jazdę z zachowaniem ostrożności.

10. Który z tych znaków informuje o drodze dla pieszych?
A. b-41      B. a-17      C. c-16

A
B
C

11. W tej sytuacji kierujący rowerem:
pierszeństwo 1

a) ustępuje tylko pojazdowi z numerem 2,
b) ustępuje tylko pojazdowi z numerem 3,
c) jedzie ostatni.

12. W tej sytuacji kierujący rowerem:
pierszeństwo 2

a) ma pierwszeństwo przed pojazdem z numerem 3,
b) ma pierwszeństwo przed pojazdem z numerem 2,
c) jedzie ostatni.

13. W tej sytuacji kierujący rowerem:
pierszeństwo 3

a) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z numerem 3,
b) jedzie jako pierwszy,
c) ustępuje pierwszeństwa tramwajowi z numerem 2.

14. Przy podejrzeniu złamania kończyny należy:
a) poruszyć kończyną w celu sprawdzenia czy jest złamana,
b) sprawdzić zakres ruchów nieprawidłowych,
c) przystąpić do unieruchomienia kończyny.

15. W razie uczestnictwa w wypadku drogowym, gdy są ofiary, rowerzysta powinien:
a) usunąć niezwłocznie pojazdy z jezdni,
b) udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej,
c) odjechać - bez uprawnień nie wolno opatrywać rannych.

do góry
Contents copyright © 2004 by SP Rzeplino. Wszelkie prawa zastrzeżone! Created by Arkadiusz Kowalski