Aktualizacja: 11 stycznia 2022 140 dzień nauki 156 dni do wakacji dodaj do ulubionych ustaw stronę jako startową
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

przydatne linki

statystyka
licznik odwiedzin:
osoby on-line:
wpisów w księdze:
ilość fotografii:
fotografie archiwalne:

Testy on-line na Kartę Rowerową
Wybierz jedną odpowiedź we wszystkich pytaniach a następnie w celu weryfikacji swoich odpowiedzi kliknij na przycisk "Sprawdź" znajdujący się na końcu testu.

Test nr 4

1. Zbliżając się do przejścia dla pieszych, na którym są piesi, rowerzysta powinien:
a) zawsze zatrzymać się przed przejściem,
b) jechać powoli, aby piesi zdążyli przejść przez jezdnię,
c) szybko przejechać, żeby zdążyć przed pieszymi.

2. W jakim wieku można otrzymać kartę rowerową?
a) 8 lat,
b) 10 lat,
c) 12 lat.

3. Jadąc rowerem drogą jednokierunkową:
a) można zawrócić pojazd zachowując szczególną ostrożność,
b) nie można zawrócić pojazdu,
c) można zawrócić pojazd, jeśli szerokość drogi wynosi 3,75 m.

4. Czy przez przejście dla pieszych wolno przejeżdżać rowerem?
a) tak, jeżeli rowerzysta posiada kartę rowerową,
b) nie, prawo tego zabrania,
c) tak, jeśli zapalone jest zielone światło.

5. Kierujący, dojeżdżając do skrzyżowania, w pierwszej kolejności stosuje się do:
a) poleceń wydawanych przez znajdującego się tam policjanta,
b) wyświetlanych sygnałów świetlnych,
c) znaków drogowych pionowych.

6. Rowerzyście zabrania się między innymi:
a) czepiania się pojazdów,
b) zatrzymywania się w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku drogowego,
c) zatrzymywania się na poboczu.

7. Rowerzysta, zbliżając się do przejścia dla pieszych, powinien:
a) zwiększyć prędkość roweru,
b) zmniejszyć prędkość roweru,
c) zatrzymać się.

8. Ten znak oznacza:
a7

a) skrzyżowanie,
b) drogę z pierwszeństwem przejazdu,
c) konieczność ustąpienia pierwszeństwa przejazdu.

9. Ten znak oznacza:
b-36

a) zakaz postoju,
b) zakaz zatrzymywania się,
c) zakaz ruchu.

10. Który z tych znaków zabrania wjazdu rowerem?
A. a-24      B. b-20      C. b-9

A
B
C

11. W tej sytuacji kierujący rowerem:
pierszeństwo 1

a) ustępuje tylko pojazdowi z numerem 3,
b) ustępuje pojazdowi z numerem 2,
c) jedzie jako pierwszy.

12. W tej sytuacji kierujący rowerem:
pierszeństwo 2

a) ma pierwszeństwo przed pojazdem z numerem 3,
b) ma pierwszeństwo przed pojazdem z numerem 2,
c) jedzie ostatni.

13. W tej sytuacji kierujący rowerem:
pierszeństwo 3

a) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z numerem 3,
b) jedzie jako pierwszy,
c) jedzie ostatni.

14. Bezpośrednio na ranę można przyłożyć:
a) chusteczkę higieniczną,
b) watę.,
c) gazę.

15. :Pierwszą czynnością, poprzedzającą udzielanie pomocy ofiarom wypadku, powinno być
a) zadbanie o bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku,
b) wezwanie policji,
c) wezwanie pogotowia ratunkowego.

do góry
Contents copyright © 2004 by SP Rzeplino. Wszelkie prawa zastrzeżone! Created by Arkadiusz Kowalski