Aktualizacja: 11 stycznia 2022 140 dzień nauki 156 dni do wakacji dodaj do ulubionych ustaw stronę jako startową
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

przydatne linki

statystyka
licznik odwiedzin:
osoby on-line:
wpisów w księdze:
ilość fotografii:
fotografie archiwalne:

Testy on-line na Kartę Rowerową
Wybierz jedną odpowiedź we wszystkich pytaniach a następnie w celu weryfikacji swoich odpowiedzi kliknij na przycisk "Sprawdź" znajdujący się na końcu testu.

Test nr 3

1. Czy rowerzysta może jechać po chodniku?
a) nie, przepisy bezwzględnie zabraniają jazdy po chodniku,
b) tak, jeśli nie ma ścieżki dla rowerów i pobocza, na jezdni dozwolona prędkość dla pojazdów przekracza 60 km/h, a szerokość chodnika wynosi co najmniej 2 m,
c) tak, po ukończeniu 18 lat.

2. Omijanie pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, jest:
a) zabronione, jeśli przed przejściem znajduje się sygnalizacja świetlna,
b) zabronione,
c) dozwolone, przy zachowaniu szczególnej ostrożności.

3. Kiedy rower powinien jechać z włączonymi światłami?:
a) od zmierzchu do świtu, w tunelu i we mgle,
b) w nocy od 1 października do końca lutego oraz w tunelu,
c) od zmierzchu do świtu, jeśli rower jest prowadzony po jezdni.

4. Długość kolumny pieszych nie może przekraczać:
a) 20 m,
b) 50 m,
c) 100 m.

5. Pieszy idący poboczem w strefie zamieszkania:
a) jest obowiązany poruszać się lewą stroną drogi,
b) może iść prawą stroną drogi,
c) może korzystać z całej szerokości drogi.

6. Jeśli na sygnalizatorze włączy się żółte światło, to rowerzysta:
a) może wjechać na skrzyżowanie,
b) nie może wjechać na skrzyżowanie,
c) może wjechać na skrzyżowanie, pod warunkiem, że rowerzystów jest więcej niż trzech.

7. Prawidłowe wyposażenie roweru to:
a) jedno światło białe z przodu, jedno światło pozycyjne barwy czerwonej z tyłu, jedno światło odblaskowe barwy czerwonej z tyłu, działający hamulec, dzwonek,
b) jedno światło białe z przodu, jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, jedno światło odblaskowe barwy żółtej, działający hamulec, dzwonek,
c) jedno światło białe z przodu, jedno światło pozycyjne barwy białej z tyłu, jedno światło odblaskowe barwy czerwonej z tyłu, działający hamulec, dzwonek.

8. Ten znak ostrzega kierującego pojazdem:
a-22

a) o stromym podjeździe,
b) o niebezpiecznym zjeździe,
c) o śliskiej jezdni.

9. Znak ten oznacza:
b-9

a) drogę dla rowerów,
b) drogę dla wszystkich pojazdów jednośladowych,
c) zakaz wjazdu rowerów.

10. Który znak oznacza drogę dla rowerów?
A. c-13      B. d-6a      C. a-24

A
B
C

11. Na tym skrzyżowaniu pierwszy przejedzie pojazd:
pierszeństwo 1

a)
b)
c)

12. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta przejeżdża:
pierszeństwo 1

a) pierwszy,
b) drugi,
c) trzeci.

13. Jaka jest kolejność przejazdu przez to skrzyżowanie?
pierszeństwo 1

a) A, B, C,
b) B, A, C,
c) C, B, A.

14. Przy podejrzeniu złamania ręki należy:
a) lekko poruszać ręką, aby sprawdzić, czy jest złamana,
b) przystąpić natychmiast do unieruchomienia ręki za pomocą dostępnych środków,
c) pozostawić rękę bez dodatkowych czynności.

15. Udzielając pierwszej pomocy poparzonemu w wypadku, należy:
a) przykryć poparzonego kocem,
b) polewać oparzone miejsce zimną wodą,
c) czekać na przybycie lekarza.

do góry
Contents copyright © 2004 by SP Rzeplino. Wszelkie prawa zastrzeżone! Created by Arkadiusz Kowalski