Aktualizacja: 11 stycznia 2022 140 dzień nauki 156 dni do wakacji dodaj do ulubionych ustaw stronę jako startową
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

przydatne linki

statystyka
licznik odwiedzin:
osoby on-line:
wpisów w księdze:
ilość fotografii:
fotografie archiwalne:

Testy on-line na Kartę Rowerową
Wybierz jedną odpowiedź we wszystkich pytaniach a następnie w celu weryfikacji swoich odpowiedzi kliknij na przycisk "Sprawdź" znajdujący się na końcu testu.

Test nr 2

1. Wymijanie to przejeżdżanie obok pojazdu:
a) nieporuszającego się,
b) poruszającego się w kierunku przeciwnym,
c) poruszającego się w tym samym kierunku.

2. Czy wolno przejeżdżać jezdnię rowerem w miejscu przejścia dla pieszych (na pasach)?
a) tak,
b) nie,
c) tak, jeśli na przejściu nie ma pieszych.

3. Zastosowanie przez policjanta jadącego za pojazdem krótkotrwałego włączenia niebieskiego światła błyskowego i sygnału dźwiękowego o zmiennym tonie oznacza polecenie:
a) zatrzymania pojazdu,
b) ustąpienia miejsca pojazdowi uprzywilejowanemu,
c) opuszczenia pojazdu.

4. Numer pogotowia ratunkowego to:
a) 996,
b) 992,
c) 999.

5. Po której stronie drogi należy iść, prowadząc rower, jeśli droga nie posiada chodnika?
a) po lewej stronie drogi,
b) po prawej stronie drogi,
c) po dowolnej stronie drogi, ustępując pierwszeństwa pojazdom samochodowym.

6. Widząc na przejeździe kolejowym dwa migające światła czerwone, rowerzysta:
a) powinien zatrzymać rower,
b) może przejechać przez przejazd z zachowaniem ostrożności,
c) powinien zatrzymać się, żeby przeprowadzić rower przez przejazd.

7. Kiedy pieszy może korzystać z drogi tylko dla rowerów?
a) w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożliwości korzystania z nich,
b) gdy prowadzi rower,
c) zawsze, pod warunkiem udzielenia pierwszeństwa rowerzystom.

8. Widząc ten znak umieszczony przed skrzyżowaniem, kierujący pojazdem:
b-22

a) ma obowiązek skręcenia w prawo,
b) nie może zawrócić,
c) nie może skręcić w prawo.

9. Po tym sygnale może zapalić się tylko:
s-1

a) sygnał żółty i czerwony,
b) sygnał żółty,
c) sygnał zielony.

10. Który znak oznacza drogę jednokierunkową?
A. c-5      B. d-3      C. d-5

A
B
C

11. Na tym skrzyżowaniu pierwszy przejedzie pojazd:
pierszeństwo 1

a) A,
b) B,
c) D.

12. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta przejeżdża:
pierszeństwo 1

a) drugi,
b) trzeci,
c) pierwszy.

13. Jaka jest kolejność przejazdu przez to skrzyżowanie?:
pierszeństwo 1

a) A, B, C,
b) B, A, C,
c) C, B, A.

14. Czy każdy ma obowiązek udzielenia pierwszej pomocy ofiarom wypadku?
a) tak,
b) nie,
c) pomocy może udzielić tylko lekarz.

15. Do opatrzenia krwawiących ran należy zastosować:
a) wyłącznie opatrunek pokropiony spirytusem salicylowym,
b) opatrunek uciskowy z gazy lub płótna oraz bandaża,
c) jodynę lub spirytus salicylowy.

do góry
Contents copyright © 2004 by SP Rzeplino. Wszelkie prawa zastrzeżone! Created by Arkadiusz Kowalski