Aktualizacja: 18 stycznia 2022 140 dzień nauki 156 dni do wakacji dodaj do ulubionych ustaw stronę jako startową
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

przydatne linki

statystyka
licznik odwiedzin:
osoby on-line:
wpisów w księdze:
ilość fotografii:
fotografie archiwalne:

Testy on-line na Kartę Rowerową
Wybierz jedną odpowiedź we wszystkich pytaniach a następnie w celu weryfikacji swoich odpowiedzi kliknij na przycisk "Sprawdź" znajdujący się na końcu testu.

Test nr 1

1. Aby uzyskać kartę rowerową, należy ukończyć:
a) 13 lat,
b) 7 lat.
c) 10 lat.

2. Kierujący rowerem ma obowiązek jazdy z włączonymi światłami:
a) od świtu do zmierzchu i we mgle,
b) nocą, a od 1 października do końca lutego także w ciągu dnia,
c) od zmierzchu do świtu, we mgle i w tunelu.

3. Jak powinien zachować się rowerzysta, widząc pieszego z białą laską wkraczającego na jezdnię?
a) użyć sygnału dźwiękowego, aby ostrzec niewidomego,
b) zwiększyć prędkość jazdy,
c) zatrzymać się w celu umożliwienia niewidomemu przejścia przez jezdnię.

4. Rowerzyście przejeżdżającemu przez przejazd dla rowerów zabrania się:
a) wymijania się z innym rowerzystą,
b) jazdy z trzymaniem kierownicy tylko jedną ręką,
c) zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny.

5. Światło przednie przy rowerze powinno być:
a) czerwone,
b) zielone,
c) białe lub żółte.

6. Włączając się do ruchu jako rowerzysta:
a) masz obowiązek zachowania szczególnej ostrożności i ustąpienia pierwszeństwa,
b) nie musisz zachowywać szczególnej ostrożności, jeżeli nadjeżdżające pojazdy poruszają się z niewielką prędkością,
c) masz obowiązek zachowania szczególnej ostrożności tylko w czasie mgły.

7. Pieszy, przechodząc przez drogę dwujezdniową na obszarze zabudowanym:
a) może przejść w dowolnym miejscu, jeżeli do przejścia jest więcej niż 100 m,
b) może korzystać tylko z wyznaczonych przejść dla pieszych,
c) może przejść w dowolnym miejscu, pod warunkiem zachowania bezpieczeństwa.

8. Widząc ten znak, kierujący rowerem powinien:
b-20

a) bezwzględnie zatrzymać się,
b) jechać powoli nie zatrzymując się,
c) zatrzymać się, jeśli na drodze przed nim.

9. Znak ten oznacza:
c-5

a) zakaz jazdy prosto,
b)nakaz jazdy prosto przez skrzyżowanie,
c) nakaz jazdy prosto.

10. Który znak zabrania wjazdu?
A. b-2      B. d-1      C. b-35

A,
B,
C.

11. Na tym skrzyżowaniu pierwszy przejedzie pojazd:
pierszeństwo 1

a) A,
b) D,
c) C.

12. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta przejeżdża:
pierszeństwo 2

a) pierwszy,
b) drugi,
c) trzeci.

13. Jaka jest kolejność przejazdu przez to skrzyżowanie?
pierszeństwo 3

a) A, B, C,
b) B, C, A,
c) B, A, C.

14. Jaka utrata krwi jest najbardziej niebezpieczna dla człowieka?
a) z naczynia żylnego,
b) z krwawiących tkanek miękkich,
c) z tętnicy.

15. W razie podejrzenia uszkodzenia kręgosłupa na odcinku szyjnym należy:
a) utożyć głowę w pozycji bocznej,
b) unieruchomić głowę,
c) nie ruszać poszkodowanego.

do góry
Contents copyright © 2004 by SP Rzeplino. Wszelkie prawa zastrzeżone! Created by Arkadiusz Kowalski