Aktualizacja: 23 kwietnia 2018 262 dzień nauki 32 dni do wakacji dodaj do ulubionych ustaw stronę jako startową
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
do wygrania cenne nagrody

przydatne linki

ostatnio dodane

statystyka
licznik odziwdzin:
osoby on-line:
wpisów w księdze:
ilość fotografii:
fotografie archiwalne:

subskrypcja


Jak rozwiązać test wyboru?
Wybierz jedną z czterech odpowiedzi we wszystkich pytaniach a następnie w celu weryfikacji swoich odpowiedzi kliknij na przycisk "Sprawdź" znajdujący się na końcu testu.

"Chleb"
     Dzieje chleba, stanowiącego podstawę naszego codziennego pożywienia, sięgają czasów prehistorycznych. Już ludzie epoki kamiennej piekli na rozgrzanych kamieniach płaskie placki z rozdrobnionych ziaren wymieszanych z wodą.
     Starożytni z wypiekania chleba uczynili sztukę. Egipcjanie odkryli drożdże i wynaleźli piec chlebowy. Grecy wypiekali ponad 70 gatunków pieczywa. W Rzymie, gdzie w I w. p.n.e. istniało 300 piekarń, wynaleziono młyn wodny i udoskonalono piece chlebowe.
     W średniowiecznej Polsce uprawiano różne zboża: żyto, proso, owies, jęczmień, pszenicę. Ziemię pod uprawę orano radłami lub pługami. Dojrzałe zboża ścinano sierpami. Do rozcierania ziaren na mąkę służyły żarna. Od XII wieku w różnych częściach Polski stopniowo upowszechniały się młyny i zaczęło się rozwijać piekarskie rzemiosło. Najstarszy w Polsce cech piekarzy założono w Krakowie w 1260 roku na mocy przywileju księcia Bolesława Wstydliwego.

Na podstawie: Ewa Sabelanka, W encyklopediach nie znajdziecie, Poznań 1981.

1. Historia chleba sięga czasów
A. nowożytnych.
B. średniowiecza.
C. prehistorycznych.
D. starożytności.

2. Piec chlebowy wynaleziono w
A. Egipcie.
B. Polsce.
C. Grecji.
D. Rzymie.

3. Do rozcierania ziaren zbóż służyły
A. radła.
B. sierpy.
C. żarna.
D. pługi.

4. Pierwszy polski cech piekarzy powstał w
A. pierwszej połowie XII wieku.
B. drugiej połowie XII wieku.
C. pierwszej połowie XIII wieku.
D. drugiej połowie XIII wieku.

     Pędy zbóż są zakończone kłosami lub wiechami. W kłosach kwiaty, a potem ziarna, osadzone są wprost na łodydze. W wiechach znajdują się na końcach rozgałęzień.

5. Najbliżej młyna rośnie zboże tworzące wiechy. Które to zboże?

A.
B.
C.
D.

6. Z młyna do piekarni jest 150 m. Ile to centymetrów na planie w skali 1 : 5000?
A. 3
B. 2
C. 10
D. 7,5

7. Chleb waży o 30 procent więcej niż wzięta do wypieku mąka. Ile waży chleb upieczony z 5 kg mąki?
A. 5,30 kg
B. 6,50 kg
C. 5,15 kg
D. 3,50 kg

8. Cztery prostopadłościenne foremki do pieczenia mają taką samą wysokość. Najwięcej ciasta chlebowego zmieści się do foremki, której podstawa ma wymiary
A. 25 cm × 20 cm
B. 20 cm × 30 cm
C. 15 cm × 30 cm
D. 25 cm × 25 cm

9. Uczniowie kupili na biwak 3 jednakowe bochenki chleba. Zapłacili za nie razem 4,05 zł. Po namyśle postanowili dokupić jeszcze 2 takie same bochenki. Ile jeszcze będą musieli dopłacić?
A. 1,35 zł
B. 2,70 zł
C. 6,75 zł
D. 8,10 zł

Kacper kupił chleb, który był pokrojony na równej wielkości kromki i miał długi okres przydatności do spożycia. Oto etykieta z opakowania tego chleba:

10. Chleb został kupiony 30. 09. 2003 r. Ile miesięcy najdłużej można go było przechowywać zgodnie z zaleceniem na etykiecie?
A. 3
B. 4
C. 7
D. 8

11. Które wyrażenie prowadzi do obliczenia wartości energetycznej 1 kromki kupionego chleba?
A. 154:100
B. 500:10
C. (154×5):10
D. (154×10):5

12. Który diagram ilustruje zawartość substancji odżywczych w kupionym chlebie?

A.
B.
C.
D.

13. Po śniadaniu, zwykle dwadzieścia po siódmej, Michalina wysypywała ptakom okruszki chleba. Któregoś dnia zrobiła to dopiero za dwanaście dziewiąta. O ile później niż zwykle ptaki dostały okruszki?
A. 1 godz. 28 min
B. 1 godz. 32 min
C. 2 godz. 8 min
D. 2 godz. 32 min

     Chleb otaczano w Polsce od niepamiętnych czasów niemal religijną czcią i wielkim szacunkiem. Gdy przypadkiem upadł na ziemię, podnoszono go i przepraszając - całowano. Kromkę chleba dawano przy rozstaniu jako znak błogosławieństwa na drogę i zapowiedź szczęśliwego powrotu. Chlebem i solą witało się i wita po dzień dzisiejszy dostojnych i miłych gości oraz nowożeńców na progu ich mieszkania. Chlebem częstuje się ubogich, skrzywdzonych, żebrzących. Trafił też chleb do wielu przysłów i porzekadeł, np. Chleb najmocniej wiąże, Gdzie chleb i woda, tam nie ma głoda.

Na podstawie: Maria Lemnis, Henryk Vitry, W staropolskiej kuchni, Warszawa 1980.

14. Tekst mówi o
A. smaku i gatunkach chleba.
B. tradycjach i zwyczajach.
C. znaczeniu przysłów.
D. wierzeniach religijnych.

15. W którym przysłowiu występuje uosobienie?
A. Nic po chlebie, kiedy brak zębów.
B. Chleb pracą nabyty jest smaczny i syty.
C. Głodnemu chleb na myśli.
D. Chleb płacze, gdy go darmo jeść.

Kamienny chleb
 1. Na oknie bochen chleba leżał napoczęty,
  Na liściu kapuścianym, pulchny i pęknięty.
 2. Szedł drogą głodny. Staje. Prosi gospodyni:
  "Dajcie mi kromkę, kromka ubytku nie czyni.
 3. Jestem głodny, od wczoraj bez chleba i wody".
  "A cóż to, czy chleb piekę dla czyjej wygody?
 4. Nie dam wam, ani myślę dla was wstawać z ławy! -
  Fuknęła gospodyni. - Poszedł, jaki żwawy!"
 5. Za chwilę sama sobie chleb ukroić wstaje,
  Ale nóż w chleb nie wchodzi, krajać się nie daje.
 6. Na oknie zamiast chleba zwykły kamień leży,
  Choć jeszcze wczoraj ciasto rozczyniała w dzieży*.

  Anna Kamieńska

* dzieża - duże drewniane naczynie do przygotowywania ciasta na chleb

16. Celem zamieszczonego pod wierszem przypisu jest
A. wskazanie źródeł informacji zawartych w tekście.
B. skomentowanie opisanych w utworze wydarzeń.
C. objaśnienie znaczenia użytego w wierszu wyrazu.
D. zwrócenie uwagi na poprawność zapisu wyrazu.

17. W której zwrotce wiersza rzeczywistość przemienia się w baśń?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

18. Chleb w wierszu zamienił się w kamień, ponieważ
A. leżał na oknie i sczerstwiał.
B. gospodyni odmówiła go głodnemu.
C. gospodyni źle rozczyniła ciasto.
D. został za wcześnie napoczęty.

19. Które określenia charakteryzują gospodynię - bohaterkę wiersza?
A. Uczynna, zmęczona, głodna.
B. Pracowita, zapobiegliwa, uprzejma.
C. Zaradna, gościnna, żwawa.
D. Skąpa, nieużyta, opryskliwa.

20. Jakie pouczenie wypływa z wiersza Anny Kamieńskiej?
A. Trzeba się dzielić z potrzebującymi.
B. Nie warto prosić o pomoc i wsparcie.
C. Powinno się przyjmować okazaną pomoc.
D. Nie należy pokazywać obcym swego dobytku.

do góry
Contents copyright © 2004 by SP Rzeplino. Wszelkie prawa zastrzeżone! Created by Arkadiusz Kowalski